Tävlingsvillkor

Sista dagen att delta i tävlingen är 28.6.2019 kl. 23.59.

Priset delas ut av Lovisa turistbyrå eller i samarbete med samarbetspartners. Priset kan inte omvandlas till pengar.

I tävlingen kan alla individer delta, men inte Lovisa stads anställda eller deras familjer, ej heller anställda hos de företag som är med i tävlingsarrangemangen eller deras familjer. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren de här reglerna. Deltagarna bör vara minst 18 år gamla.

Information om vem som vinner ges via Lovisa turistbyrås sociala medier. Lovisa turistbyrå kan också offentliggöra vinnarens namn på sina internetsidor.

Kontakt med vinnaren tas via e-post på den adress deltagaren uppgett. Vinnaren har två veckor på sig att svara på e-posten. Om vinnaren inte svarar under den här tiden har tävlingsarrangören rätt att lotta ut en ny vinnare.

Lovisa turistbyrå bär inte ansvaret om dess elektroniska anmälning om vinsten inte når vinnaren, om detta beror på ett tekniskt fel som turistbyrån inte kan ställas till svars för, eller om tävlingsdeltagaren uppgett felaktiga kontaktuppgifter.

Lovisa turistbyrå förbehåller sig rätten att utesluta personer från tävlingen om de brutit mot reglerna. Turistbyrån förbehåller sig även rätten att plocka bort kränkande eller störande material.

Lovisa turistbyrå ansvarar endast för att priset (inkvartering, luncher och aktiviteter) ges till vinnaren under den tidpunkt som turistbyrån föreslagit. Om datumet inte passar för vinnaren, kan turistbyrån välja en annan vinnare.
Huruvida aktiviteterna kan förverkligas beror på hur bokningsläget hos den som ger servicen ser ut. Därför kan förverkligandet av vissa aktiviteter inte garanteras.

Vinnaren ansvarar själv för andra arrangemang som hör ihop med resan, försäkringar, utgifter och skyldigheter.

De tävlingar som Lovisa turistbyrå arrangerar på Instagram och i Facebook är turistbyråns tävlingar. Då du deltar i tävlingen godkänner du tävlingens regler och villkor och det att varken Instagram eller Facebook har laglig eller annan anknytning till tävlingen.